Het verhaal van Stichting Leef!

Stichting LEEF! is opgericht door Sandy van Rooij. Vanuit haar eigen ervaring (MS) heeft zij ingezien dat mensen met een chronische aandoening of een beperking te vaak langs de zijlijn belanden. Om hier verandering in aan te brengen heeft zij in eerste instantie stichting Sandymoves opgericht. Toen haar zoon Niels de missie van zijn moeder doorzag en voelde dat hij een bijdrage kon leveren besloot hij zijn baan op te zeggen en zich als directeur aan te sluiten bij de stichting. Dit was het moment dat er werd besloten om over te gaan tot een andere naam. Deze naam Leef! is allesomvattend. Stichting Leef! wil het voor iedereen mogelijk maken om te werken aan de kwaliteit van het leven.

Stichting Leef! heeft als basis de Leefstijlhuismethodiek. Vanuit deze basis en visie worden de Onbeperkte Evenementen georganiseerd.

Hieronder volgt het beleidsplan zoals het in de statuten van de stichting staat beschreven.

Strategie

In de huidige gezondheidszorg is het uitgangspunt ziekte (ziektezorg). Iemand wordt ziek, gaat naar de dokter en krijgt advies hoe de symptomen verholpen kunnen worden. Daarbij wordt er uitgegaan van de verschillende expertises die wij binnen de gezondheid(ziekte) zorg kennen. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat het lichaam een geheel is en dat de samenwerking tussen lichaam en geest de basis is van een gezond lijf.

Het lichaam is een ingenieuze machine die niet valt op te delen in diverse delen, alles werkt met elkaar samen en kan niet zonder elkaar functioneren. Darmen werken bijvoorbeeld samen met de hersenen, staan in nauwe verbinding met elkaar, maar de specialist die kennis heeft en onderzoek doet naar de darmen werkt niet samen met de specialisten die veel kennis hebben op het gebied van de hersenen.

We kennen voornamelijk de weg van symptoombestrijding op een gebied. De weg van oorzaak en gevolg wordt te weinig bewandeld. En er wordt te weinig gebruik gemaakt van het zelfhelende vermogen van het lichaam en de geest.

Stichting Leef! heeft de visie dat het lichaam jouw huis is. Je mag in het huis wonen, maar je moet het huis wel goed onderhouden! Inzicht en aanpassingen in leefstijl kunnen zinvol zijn als het gaat over ziekte, gezondheid en herstel (onderhoud aan het huis).